Čtvrtek, 27 října, 2022
události
HomeRady a NávodyStavíte dům z pórobetonu a máte hotovou základovou desku?

Stavíte dům z pórobetonu a máte hotovou základovou desku?

- Reklama -aktualita

Pro založení stavby doporučujeme použít zakládací tvárnice Ytong Start. Jsou vyrobeny z pórobetonu značky P4-550, který je v celém objemu obohacen o hydrofobizační přísadu. To znamená, že tvárnice můžete libovolně řezat a upravovat jako běžný Ytong, a přesto neztrácejí své hydrofobizační schopnosti. Tato tvárnice má výšku 125 mm, která může perfektně doplňovat výškový modul stavby. Výhoda se obzvláště projeví při dnes běžně používané tloušťce skladby podlahy 250 mm (tedy skladby se 160 mm EPS v podlaze + 80 mm prostorem pro podlahové topení), kde na jednu vrstvu zakládací tvárnice vyzdíme čtyři řady tvárnic s výškou 250 mm. Tím se dostaneme na optimální výšku parapetů bez výškové úpravy tvárnic pod parapetem. Zakládací tvárnici lze použít maximálně ve dvou vrstvách.

Už pro běžné pórobetonové výrobky Ytong platí, že uzavřené póry, které jsou pro tento materiál typické, sotva vyvíjejí kapilární síly a výška vzlínání vody je i při dlouhodobém působení velmi malá (pohybuje se pouze okolo 120 mm). Nasáknutí při krátkodobém vystavení vodě (jako je například déšť), je kvůli omezenému transportu vody v materiálu jen povrchové v řádu jednotek milimetrů. Tvárnice Ytong Start však mají konečnou výšku vzlínání ještě výrazně nižší – přibližně na 1/3 oproti nehydrofobizovanej běžné tvárnici. Vzlínání je proto u nich zanedbatelné. Ytong Start díky tomu účinně zmenšují množství vody, které vnikne do zdiva stojícího na základové desce po dlouhotrvajícím dešti nebo při tání sněhu. Menší množství vody se rychleji odpaří a stavba bude spíše suchá.

Založení provádějte v souladu s doporučeným pracovním postupem na hydroizolační pás / fólii pomocí zakládací tepelněizolační malty Ytong (vrstva musí mít tloušťku 10-40 mm), kterou použijete ik maltování styčné spáry. Případná druhá vrstva zakládací tvárnice se už zdí na tenké maltové lože v tloušťce 1-3 mm. Dobré je si také pamatovat, že hydrofobizovaný pórobeton tvárnic Ytong Start sice zabraňuje vniknutí srážkové vody do konstrukce stěny, nenahrazuje však spodní hydroizolaci stavby, stejně jako ji nenahrazuje penetrace. To je chyba, která se v praxi často opakuje.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel